top of page
Søk

Naturen sett gjennom kunstnerøyne

7. mai - 22. mai 2022

Fra Hadeland - Thore Heramb

Velkommen til utstilling! Galleri Zink viser kunstnere av stor betydning norsk kunst fra vår nære fortid. Utstillingen åpner lørdag 7. mai kl. 13.


 

Thore Heramb, Magne Rudjord, Kristen Holbø,

Ragnar Kraugerud, Frans Widerberg, Britt Fuglevåg,

Erik Harry Johannessen, Gunnar Dietrichson,

Chrix Dahl, Rudolph Thygesen,

Erling Enger, Alexander Schultz, Hans Finne-Grønn,

Erlend Grøstad, Tor Refsum, Kjell Pahr-Iversen,

Rolf Nesch, Kaare Espolin Johnson.

 


Thore Heramb (1916-2014)

Debuterte på høstutstillingen i 1939, Studerte ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, og Statens Kunstakademi under Jean Heiberg. En av våre fremste og fineste kolorister med sine abstrakte naturstemninger ble han en overgangsskikkelse i norsk kunst mellom 30-årenes figurative maleri, og det non-figurative maleriet som brøt igjennom på 50-tallet. Han var fra Oslo, men hadde sitt atelier på Jevnaker. Han hadde utallige utstillinger i både Norge og i Danmark, Sverige, England, Frankrike, USA, m.fl.


Magne Rudjord (1951-)

Debuterte med separatutstilling i Unge Kunstneres Samfunn i 1974. Studerte ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, og Statens Kunstakademi.. Mottatt flere reise- og arbeidsstipender. Han har et karakteristisk figurativt formspråk, ofte med et stillferdig, lyrisk uttrykk.
Kristen Holbø (1869-1953)

Holbø var maler og illustratør, mest kjent for sine landskapsskildringer. Han var elev ved Bergslien malerskole hvor han ble kjent med bl.a. Halfdan Egedius. Han inviterte Egedius til sitt hjem i Vågå, som var starten på det som i ettertid ble kalt «Vågåsommeren». Da var ti kunstnere samlet i bygda, mange gode bilder ble skapt, og impulser ble utvekslet. I 1917 bygde han hus på Lillehammer. Men han bodde på Lillehammer malte han bl.a. sju store veggmalerier for Einar Lundes spisestue. Disse henger i dag i Holbøsalen i Kulturhuset Banken på Lillehammer. Han er representert ved flere museer og kunstsamlinger, bl.a. Lillehammer Kunstmuseum.


Ragnar Kraugerud (1909-1987)

Kraugerud var en av den norske mellomgenerasjonens sterkeste ekspresjonister, med rotekte og egenartede malerier. Han blir særlig husket som en av skogens malere, men han har også laget strandstudier med badende mennesker med en mye lysere koloritt. Studerte ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, og Kunstakademiet, og representert på Høstutstillingen en rekke ganger. Selv karakteriserer han sin kunst slik: Intensjonen er bestemmende. Hovedsaken er å gi konsentrerte og sterke uttrykk for en opplevelse. Kraugerud var en markant skikkelse i nyere norsk maleri.


Frans Widerberg (1934-2017)

Widerberg regnes som en av Norges fremste malere og grafikere; energisk, ekstatisk, vital og ekspressiv. Han var en gnistrende kolorist med fargesterke bilder i gult, rødt og blått. Han tok for seg sårbare temaer, som livslyst, kjærlighet og følelser. Han studerte ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, og Statens Kunstakademi. I 1963 hadde han sin første separatutstilling, og debuterte på Høstutstillingen. Han er representert ved utallige gallerier og kunstsamlinger, og det er utgitt flere bøker om hans kunst. I 1997 ble han utnevnt til Ridder av 1. klasse i St. Olavs Orden.Britt Fuglevåg (1939-)

Britt Fuglevåg regnes som en av de store fornyerne av norsk tekstilkunst, først og fremst gjennom egne arbeider, men også gjennom formidling til nye generasjoner gjennom sitt professorat ved Statens håndverks- og kunstindustriskole. Hun har eksperimentert med forskjellige nye fibre, teknikker og farger, og hennes vevnader kjennetegnes av sterke og frodige farger. De har som regel ikke motiv eller ornamentikk, men er helt eller delvis abstrakte. Fuglevåg er fortsatt aktiv og har stadig utstillinger rundt omkring i landet.
Erik Harry Johannessen (1902-1980)

Utdannet reklametegner ved Statens kunst- og håndverksskole, og arbeidet fra 20-årene som reklame- og dekormaler for bl.a. Freia, Lilleborg og Mustad. Etter hvert utviklet han motiver gjennom en visuell bearbeiding av eget liv, med temaer som erotikk, ensomhet og død. Hans forkjærlighet for ornamentale effekter kombineres med en kraftful bruk av farger og stofflige virkninger. Johannessen har laget flere altertavler, og er bl.a. representert i Oslo Kommunes kunstsamlinger og Rolf Stenersens kunstsamling.


Gunnar Dietrichson (1933-2014)

Dietrichson studerte ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, og Statens Kunstakademi. Han ble også utdannet som billedhugger, men ble etter hvert utelukkende opptatt av maleriet. Han malte kun i dagslys, og kun det han så. Han la aldri noe til i maleriene sine, og trakk heller aldri noe fra. Motivene kom til ham. Han var ikke opptatt av å stille ut og selge sine bilder, og derfor er mange av hans bilder usignerte.


Chrix Dahl (1906-1994)

Dahl var maler, grafiker og tegner, utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole. Han var også leder for raderklassen der gjennom mange år. Han har illustrert en rekke bøker, og var en dyktig avistegner. Han debuterte i 1930, og var representert på Høstutstillingen gjennom mange år. Hans verk er å finne i en rekke kunstsamlinger og offentlige gallerier. Han mottok bokkunstprisen i 1959 og ble tildelt St. Olavs orden i 1978.


Rudolph Thygesen (1880 1953)

Thygesen var elev av blant annet Harriet Backer og Christian Skredsvig. Han betegnes som en modig, fantasifull og selvstendig kunstner med en særpreget sas for bildets maleriske kvaliteter. Han skiftet stadig formspråk, kvaliteter vekslet også, men det er sjelden man tar feil av opphavsmannen. Thygesen hadde også flere studieopphold i Paris, Tyskland og Italia. Hans første separatutstilling var i Kunstnerforbundet i 1912, og hans bilder er representert i flere kunstsamlinger, bl.a. Stenersensamlingen.


Erling Enger (1899-1990)

Enger blir ofte kalt humoristen i norsk malerkunst. Han studerte ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, og Statens Kunstakademi, men hadde først utdannet seg som forstmann, noe som gjenspeiler seg i alle hans skogsmotiver. Hans malerier har vært vist på Høstutstillingen mange ganger, og er representert i bl.a. Lillehammer Kunstmuseum, Stenersensamlingen, og ved en rekke andre gallerier og kunstsamlinger.


Alexander Schultz (1901-1981)

Schultz var maler og kunstprofessor, og var kjent som en kolorist. Han studerte i Paris, og senere Statens Kunstakademi. Han bilder er ofte lyse i fargene, og brukte tynn maling som kunne minne om akvareller. Han er representert i en rekke gallerier og samlinger, og deltok på Høstutstillingen flere ganger.
Hans Finne-Grønn (1903-2001)

Finne Grønn fant inspirasjon fra fransk kunst, men kom etter hvert fram til en mer personlig avklaret uttrykksmåte. Han malte en rekke bestillingsportretter, bl.a. av Kong Håkon og kongefamilien, og landskapsbilder fra bl.a. Tjøme og Hvasser, samt gatebilder fra Paris.

Han var utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, og Statens Kunstakademi. Han studerte også skulptur og maleri ved Académie Julian i Paris. Han er representert ved flere gallerier i inn- og utland, og deltatt på Høstutstillingen flere ganger.


Erlend Grøstad (1923-2018)

Grøstad var bosatt i Telemark. Der drev han malerskole på «Nutheim» hvor det vokste frem et kunstmiljø av nasjonal betydning, med bl.a. Erik Weresnkiold, Henrik Sørensen og Harald Kihle som viktige medspillere. Grøstad var mest kjent som landskapsmaler, hvor han videreførste den klassiske tradisjonen fra fransk moderniske fra begynnelsen av 1900-tallet. Han studerte ved Statens Kunstakademi, og i hans bilder er lyset, fargene og komposisjonen viktig.


Tor Refsum (1894-1981)

Tor Refsum hadde naturalistisk skolering fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, og senere også i Paris hvor han fikk kontakt med fauvisme og kubisme.

Tor Refsum var en stillferdig og kvalitetsbevisst kunstner. Han var først og fremst landskapsmaler hvor motivene ofte er gårdstun og bebyggelse. Han var opprinnelig fra Kristiania/Oslo, men bodde i en tiårsperiode i Ringebu, og tilbrakte mange somre med å male i Vågå. Flere av hans arbeider er representert i Nasjonalgalleriets samling.


Kjell Pahr-Iversen (1937-)

Utdannet ved Kunst- og Håndverksskolen i Bergen og Kunstakademiet i København. Han arbeider gjerne i serier, for f.eks. «Ikoner» - hellige bilder. «Porten», et av hans hovedverker, danner i sin vertikale bevegelse et spenn mellom himmel og jord. Han benytter en rekke teknikker: tempera, olje, akryl, gouache, pastell og fargekritt. Han har mottatt en rekke stipender, har hatt flere offentlige oppdrag og er representert ved flere galleriet i inn- og utland. Han er også representert i flere kunstsamlinger, og er portrettert gjennom flere bokutgivelser, bl.a. av Arvid Møller.


Rolf Nesch (1893-1975)

Nesch var født og oppvokst i Tyskland, men kom til Norge i 1935. Her møter han sin kone skuespilleren Ranghild Hald, og blir norsk statsborger i 1946. Nesch var grafiker og maler, mest kjent for sine metalltrykk. Disse utviklet han med «løse» elementer som gjorde at motivet kunne varieres fra trykk til trykk. Han hadde flere oppdrag for næringslivet, bl.a. «Sildefiske» i Industriens og Eksportens Hus i Oslo, et verk han selv omtalte som et av sine beste grafiske arbeider. Nesch er representert ved flere museer og gallerier i Norge, Tyskland, England og USA, og i 1973 mottok han St. Olavs Orden.

Kaare Espolin Johnson (1907-1994)

Espolin Johnson var billedkunstner, illustratør og grafiker. Han var elev ved Bjørn Smith-Halds malerskole i Bodø, og senere Statens håndverks- og kunstindustriskole og Statens Kunstakademi. Hans nære forhold til Lofoten og Nord-Norge preget hans kunst, og mange av hans arbeider er samlet i Galleri Espolin i Kabelvåg som åpnet i 1992. Han har illustrert flere bøker, og hatt flere utsmykkingsoppdrag på hurtigruteskipene. Espolin Johnson har mottatt en rekke priser for sin kunst, og mottok i 1994 Kongens fortjenestemedalje i gull.

Comments


Kategorier

Arkiv

bottom of page