top of page
Søk

Etterbilder

Jannecke Lønne Christiansen | cyanotypi

3. september - 2. oktober 2022

Velkommen til separatutstilling med Jannecke Lønne Christiansen i Prosjektrommet! Utstillingen åpnes lørdag 3. september k. 13.


 

Tittelen på Jannecke Lønne Christiansens (f. 1955) nye utstilling, Etterbilder, henviser til det restsynsinntrykket som blir igjen når menneskeøyesynet blir utsatt for ekstrem lys- og skyggepåvirkning, gjerne etter å ha vært i mørke. Verkene som vises er laget i året etter at Christiansens mann, Alexander Røsler, døde. De springer ut av et sorgarbeid der kaos, melankoli, sinne og takknemlighet veksler - de representerer et tap. En annen underliggende impuls er en dyptgripende uro for endringene i naturen, og som gir seg utslag i en redsel for å tape årtidsvekslingerene. På et vis handler dette også om et sorgarbeid. Cyanotypi-teknikken som Christiansen benytter fanger melankolien og gir en fornemmelse av noe forgangent. Det er en gammel fotografisk teknikk der to kjemikalier påføres et underlag som gjør det lyssensitivt, som et fotopapir. Gjenstander legges på underlaget - ofte har Christiansen benyttet ting fra naturen og negativer som utgangpunkt - overflaten belyses og når arket vaskes trer det frem et blått bilde. Enkelte ark er innfarget på forhånd, med reinfann (gult), krapp (rødt), eller bringebær (grått/grønt). Andre ark er bleket eller dobbelteksponert og tonet i etterkant, med for eksempel grønn te med sitron eller blåbærlyng. Cyanotypi-teknikken er tett forbundet med sollyset og naturens egne prosesser.


Jannecke Lønne Christiansen er bosatt på Lillehammer. Hun er utdannet fra Vestlandets kunstakademi i Bergen i 1978 og har arbeidet med foto, maleri, stedskunst, video og kunstbøker. I 20 år benyttet Christiansen ulike kombinasjoner av maleri og fotografi, men har de siste årene i stadig større grad konsentrert seg om å utforske cyanotypi-teknikk.


Christiansen har hatt ca. 50 separat- og gruppeutstillinger. Bland annet har hun stilt ut på Lillehammer Kunstmuseum, Kunstbanken (Hamar), Kunstsentrene i Bergen, Vestfold og Oppland, Galleri Zink (Lillehammer), Prosjektrom3 (Vinstra), Galleri Fjordheim (Biri) og Peder Balke senteret (Kapp). Christiansen har deltatt på stedsspesifikke prosjekter i inn og utland. Hun har også vært representert på Bastard Kunstbokmesse (Lillehammer) flere ganger. Utstillingen Etterbilder er hennes femte utstilling på Galleri Zink.

Comments


Kategorier

Arkiv

bottom of page