top of page
Søk

ROMMET MELLOM

Jørn Hagen og Tone Hagen

15. januar - 6. februar 2021


Galleri Zink ønsker velkommen til utstillingen ROMMET MELLOM med Jørn Hagen og Tone Hagen. Utstillingen åpnes lørdag 15. januar kl. 13.00.


Jørn Hagen

Som fotokunstner eksperimenterer Jørn Hagen med forskjellige teknikker, materialer og presentasjons-former. Han arbeider idébasert, ofte tematisk i serier og er opptatt av forenkling og abstraksjon. Uttrykkene varierer fra det rene og ærlige fotografiet i svart/hvitt til avfotograferinger av iscenesatte hendelser og stemninger. Han ønsker å skape bilder som gir gjenkjennelse hos betrakteren og som gir åpning for fortolkning og utvidelse gjennom betrakterens egen historie.


I utstillingen ”ROMMET MELLOM” viser Jørn Hagen en serier bilder som har fått tittelen ”Ufullendte historier”. Utgangspunktet for prosjektet er dagligdagse hendelser. Noen av hendelsene er selvopplevde, historiske i nær fortid, som er iscenesatt og fotografert i et tomt landskap i enkle omgivelser. Andre hendelser kan være konstruerte ut fra aktuelt nyhetsbilde eller billedgjøring av en følelse eller stemning. Bruk av kameravinkel, fokus, komposisjon, lys og mangel på omgivelser konsentrerer utrykket rundt fortellingen som formidles. Gjennom teknikken som brukes skapes en stemning og en tekstur som underbygger visualiseringen av tanker og minner, og gir fotografiene et drømmeaktig uttrykk.


Hendelsene fremstår som løsrevet fra en større narrativ, som stillbilder fra en film. Det filmatiske preget forsterkes særlig i billedseriene hvor et konsentrert handlingsforløp fremstilles. Bildene spiller på gjenkjennelse, det er som om man har sett scenene som utspiller seg før, de uttrykker scener man er fortrolig med. Noen ganger fremstilles omslagspunktet, andre ganger forteller bildet om det som har skjedd. Formen har noe nostalgisk over seg, silhuettene og det uskarpe tåkeaktig «filteret» gjør at bildene fremstår som et «etterbilde», et svakt ekko fra en hendelse som et minne som hentes frem fra hukommelsen.


Jørn Hagen debuterte på Høstutstillingen i 2002, og har deltatt på Østlandsutstillingen og Opplandsutstillingen flere ganger. Han har hatt en rekke utstillinger bl.a. i Galleri Zink, Galleri Fjordheim, Galleri Svae og Galleri NK, og har mottatt flere stipender.


Tone Hagen

Tematikken i arbeidene til Tone Hagen baserer seg i stor grad på hennes interesse for mikroorganismer, mikrober og nedbrytningen av disse i naturen, døden - men også livet som kommer tilbake og gjenskapes.

Maleriene gir tvetydige assosiasjoner til natur, lavalandskap og ulike former for mikrober sett gjennom et mikroskop. Hun er opptatt av en forenklingsprosess angående motiv og uttrykk.


De organiske formene gir assosiasjoner til noen av disse mikroorganismene som vi omgir oss med, og hvor motiv og innhold har referanser til naturen rundt oss. Disse mikroorganismene er helt nødvendige for at livet på jorda skal bestå.


Tone Hagen arbeider med maleri på plate, i en kombinasjonsteknikk med akryl og tynne sjikt med epoksy iblandet fargepigment. I prosessen med de ulike malemediene arbeider hun impulsivt og intuitivt, men allikevel i kombinasjon med bevisste prosesser. Når sort tusj eller akryl påtegnes på ett eller flere av sjiktene, har hun begrenset mulighet for å angre. De organiske linjene er en abstrahert tilnærming til hvordan naturen danner sine egne veier, i tilfeldige, men også styrte retninger. Hun repeterer former, strekretninger og tegn i et organisk mønster – hvor rytme, spenningsrom og åpne strukturer, skaper nye billedrom.


Det finnes 40 millioner bakterieceller i et gram jord. og én million bakterieceller i en milliliter ferskt vann, og ca. ti ganger flere bakterieceller enn menneskeceller i en menneskekropp. Mikroorganismene er svært viktige som naturens byggesteiner, og spiller en avgjørende rolle i omsetningen av grunnstoffer som nitrogen, karbon og svovel. De er også viktige for økologi og avfallsnedbrytning.


Tone Hagen har deltatt på Østlandsutstillingen, Opplandsutstillingen, Kunst rett Vest og hatt utstillinger bl.a. i Galleri Zink, Trysil Kunstforening, Galleri NK, Galleri Z, Galleri Svae, Akershus Kunstnersenter, Asker Kunstforening, Bærum Kunsthall, Kunstsenteret i Oppland. Hun har også mottatt stipend fra Norsk Kulturråd, og Bærum kommunes kunstpris for 2021.

Comments


Kategorier

Arkiv

bottom of page