top of page

Olje på lerret

95x77 cm

 

Gunnar Dietrichson (1933-2014) studerte ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, og Statens Kunstakademi. Han ble også utdannet som billedhugger, men ble etter hvert utelukkende opptatt av maleriet. Han malte kun i dagslys, og kun det han så. Han la aldri noe til i maleriene sine, og trakk heller aldri noe fra. Motivene kom til ham. Han var ikke opptatt av å stille ut og selge sine bilder, og derfor er mange av hans bilder usignerte.

 

Kunstverk over 2000 kr. utløser 5% kunstavgift.

Prisen på dette kunstverket er inkludert 5% kunstavgift.

Vinterskog - Gunnar Dietrichson

kr 26 250,00Pris

    Relaterte kunstverk