top of page

Tone Hagen

Tematikken i arbeidene til Tone Hagen baserer seg i stor grad på hennes interesse for mikroorganismer, mikrober og nedbrytningen av disse i naturen, døden - men også livet som kommer tilbake og gjenskapes. Maleriene gir tvetydige assosiasjoner til natur, lavalandskap og ulike former for mikrober sett gjennom et mikroskop. Hun er opptatt av en forenklingsprosess angående motiv og uttrykk.


Tone Hagen arbeider med maleri på plate, i en kombinasjonsteknikk med akryl og tynne sjikt med epoksy iblandet fargepigment. I prosessen med de ulike malemediene arbeider hun impulsivt og intuitivt, men allikevel i kombinasjon med bevisste prosesser. Når sort tusj eller akryl påtegnes på ett eller flere av sjiktene, har hun begrenset mulighet for å angre. De organiske linjene er en abstrahert tilnærming til hvordan naturen danner sine egne veier, i tilfeldige, men også styrte retninger. Hun repeterer former, strekretninger og tegn i et organisk mønster – hvor rytme, spenningsrom og åpne strukturer, skaper nye billedrom.

Anchor 1
Mutant z - Tone Hagen

Mutant z - Tone Hagen

kr 7 875,00

Blodmåne - Tone Hagen

Blodmåne - Tone Hagen

kr 7 875,00

Ulvemåne - Tone Hagen

Ulvemåne - Tone Hagen

kr 7 875,00

Selene - Tone Hagen

Selene - Tone Hagen

kr 7 875,00

bottom of page