top of page

Per Ove Sødal

Motivmessig har Per Ove Sødal i hovedsak konsentrert seg om landskapet, og har forsøkt å uttrykke en slags tilstand mellom indre og ytre virkelighet. 


Bildene er alltid enkelt bygget opp med geometriske former, samtidig som de inneholder elementer av mystikk, og en undring om livet.


Per Ove Sødal bor på Sørlandet og tilbringer mye tid ved Ny-Hellesund. Havet, uthavner, fiskevær og naust har en sentral plass i hans motiver, og han er opptatt av tradisjonen og historien som følger landsdelen han bor i.

Anchor 1
Avstand II - Per Ove Sødal

Avstand II - Per Ove Sødal

kr 9 450,00

Nattlys - Per Ove Sødal

Nattlys - Per Ove Sødal

kr 9 450,00

Hus II - Per Ove Sødal

Hus II - Per Ove Sødal

kr 2 310,00

Blå kveld - Per Ove Sødal

Blå kveld - Per Ove Sødal

kr 5 775,00

Mot syd - Per Ove Sødal

Mot syd - Per Ove Sødal

kr 5 250,00

Hus I - Per Ove Sødal

Hus I - Per Ove Sødal

kr 2 310,00

Ny-Hellesund - Per Ove Sødal

Ny-Hellesund - Per Ove Sødal

kr 6 300,00

Hus IV - Per Ove Sødal

Hus IV - Per Ove Sødal

kr 2 310,00

bottom of page