top of page

Ole Petter Almaas

Ole Petter Almaas har vært opptatt av tegningen helt fra tidlig barndom, og lagde blant annet atelier i uthuset med skolekamerat Knut Sjetne på realskolen. Videre fortsatte ferden til kunstlinja på Lillehammer Gymnas, og så til Kunsthåndverkskolen i Bergen. I 1973 ble to av Almaas sine tegninger antatt på Vestlandsutstillingen, noe som ble started på neste kapittel i tegneutviklingen.

Siden 2005 har fargeblyantene vært fast verktøy i den frie kunstnervirksomheten, og prosjektet "Speilbilder" started i 2015 med strutsen Waldemar i Snilsberg Familiepark.

"Jeg har valgt dyr til å konfrontere meg og utforske rommet mellom oss mennesker og resten av dyreriket. Ved å ikle dem våre antrekk brytes avtanden sakte men sikkert ned mellom menneske og dyr"

Anchor 1
Løvinne - Ole Petter Almaas

Løvinne - Ole Petter Almaas

kr 13 125,00

Løve - Ole Petter Almaas

Løve - Ole Petter Almaas

kr 13 125,00

Ulv - Ole Petter Almaas

Ulv - Ole Petter Almaas

kr 13 125,00

bottom of page