top of page

Nikolai Torgersen

Nikolai Torgersen (f. 1990) er en norsk kunstner med utdannelse fra Einar Granum Kunstfagskole. Torgersens kunstnerskap består av blant annet tegninger, maleri, digitale trykk og skulptur, og verkene innehar ofte en interessant blanding av realisme og abstraksjon.


I sine seneste arbeider har han blant annet undersøkt hvordan den synlige verden kun er en forenklet versjon av hvordan den faktisk ser ut, som kommer til uttrykk gjennom en interessant blanding av realisme og abstraksjon. Ofte kan det abstraherte formidle noe som realismen ikke kan, og mange ganger har sinnet sin egen måte å tolke et objekt eller en situasjon på, som kan være knyttet til tidligere erfaringer. Alle opplever verden forskjellig, og slik sett kan man si at all realitet er en form for abstraksjon. Torgersen ønsker ikke å begrense arbeidet sitt til en stil, og han har jobbet mye med blyant, kull og papir, men også med håndtegnede animasjoner, videokunst, skulpturer i gips, papp, papir, tekstil, stålvaier, hønsenetting, akrylmalerier, rom og opplevelsen av objekter i rom, tekst og mer.Kunstverkene opptrer ofte i serier, som Torgersen selv forklarer at er styrt av et personlig behov for et narrativ.


"Jeg er interessert i å fortelle historier og i måter å fortelle de på. Som en ABC-bok som er den enkleste måten for et barn å lære seg alfabetet på, så finnes det større ideer og tanker som kanskje best kan formidles gjennom et kunstverk. Og da gjerne i serier for å konkretisere og lede betrakteren i riktig retning."

Anchor 1
Untitled (If she stays) - Nikolai Torgersen

Untitled (If she stays) - Nikolai Torgersen

kr 8 925,00

Untitled (No power of definition) - Nikolai Torgersen

Untitled (No power of definition) - Nikolai Torgersen

kr 5 250,00

Meg - Nikolai Torgersen

Meg - Nikolai Torgersen

kr 50 400,00

Skog - Nikolai Torgersen

Skog - Nikolai Torgersen

kr 47 250,00

Untitled (The sun shouted our names) - Nikolai Torgersen

Untitled (The sun shouted our names) - Nikolai Torgersen

kr 7 875,00

Untitled (Obeying every social norm) - Nikolai Torgersen

Untitled (Obeying every social norm) - Nikolai Torgersen

kr 5 250,00

Søsken - Nikolai Torgersen

Søsken - Nikolai Torgersen

kr 52 500,00

The Indigo Flower - Nikolai Torgersen

The Indigo Flower - Nikolai Torgersen

kr 31 500,00

Untitled (Mamma 26. sept 1981)  - Nikolai Torgersen

Untitled (Mamma 26. sept 1981) - Nikolai Torgersen

kr 6 300,00

Pappa - Nikolai Torgersen

Pappa - Nikolai Torgersen

kr 50 400,00

Mamma - Nikolai Torgersen

Mamma - Nikolai Torgersen

kr 50 400,00

The Aegean Flower - Nikolai Torgersen

The Aegean Flower - Nikolai Torgersen

kr 31 500,00

bottom of page