top of page

Kristin Andreassen

Kristin Andreassen er en norsk-svensk keramiker og skulptør fra Lillehammer, nå bosatt i Karlstad. Hun arbeider med leire som kunstnerisk uttrykksmiddel, og hennes arbeid med materialer handler mye om eksperimentering med overflater brukt på form. Overflaten kan være forførende, forrædersk, kald, varm, eller ha nesten hvilken som helst karakter. Andreassen bruker objektene som bærere for sine eksperimenter med materialer og teknikker i form av historier, hvor materialitetens estetikk er like viktig som temaene og historiene i verkene.


Menneskelige figurer og uttrykk er røde tråder i Kristin Andreassens kunstnerskap. Skulpturene har en indre dialog, som er grunnleggende for hvordan hun arbeider, og hun liker å studere menneskets former, linjer og volum, og hvordan en liten vridning eller endring endrer hvordan vi oppfatter skulpturen. Inspirasjon fra naturen er også viktig, og hun ønsker å gi uttrykk for av skulpturene er et resultat av naturlige prosesser. Sporene etter hendene kunne like gjerne være spor etter vekst, forvitring eller erosjon, og objektene blir som beholdere for metamorfe prosesser.


Kristin Andreassen ønsker at hennes skulpturer ikke skal være konfronterende, men skal virke som en katalysator for betrakterens egne tanker, selv om retningen ofte leder til emner som menneskelighet og ensomhet.

Anchor 1
Innsiden ut VIII - Kristin Andreassen

Innsiden ut VIII - Kristin Andreassen

kr 5 250,00

Innsiden ut V - Kristin Andreassen

Innsiden ut V - Kristin Andreassen

kr 5 250,00

Innsiden ut II - Kristin Andreassen

Innsiden ut II - Kristin Andreassen

kr 5 250,00

Innsiden ut VII - Kristin Andreassen

Innsiden ut VII - Kristin Andreassen

kr 5 250,00

Innsiden ut IV - Kristin Andreassen

Innsiden ut IV - Kristin Andreassen

kr 5 250,00

Innsiden ut I - Kristin Andreassen

Innsiden ut I - Kristin Andreassen

kr 5 250,00

Innsiden ut VI - Kristin Andreassen

Innsiden ut VI - Kristin Andreassen

kr 5 250,00

Innsiden ut III - Kristin Andreassen

Innsiden ut III - Kristin Andreassen

kr 5 250,00

bottom of page