top of page

Kjell Bendiksen

Kjell Bendiksen (f.1948 i Bergen) er grafiker og maler. Eksperimentering og utprøving av ulike grafiske teknikker har siden tidlig på 1970 tallet vært en viktig del av Bendiksens virksomhet som billedkunstner. Det er særlig innen ulike dyptrykk-teknikker han har utviklet sitt billedutrykk.


Som grafiker har Kjell Bendiksen siden sist på 1960 tallet i kortere og lengre perioder arbeidet med de fleste grafiske teknikker. Likevel blir det å arbeide og eksperimentere med ulike dyptrykkteknikker noe han stadig vender tilbake til. Det er også hovedsaklig dyptrykk han har vært representert med på de fleste utstillinger og internasjonale grafikk- biennalene han har deltatt på. 


I senere tid har han erstattet sink og kobberplatene med plexiplater. Disse bearbeider han så med diverse elektriske svi-redskaper som smelter og preger motivet ned i platen. I tillegg bearbeider han trykkplaten med drillbor, for eksempel med perforering. Kjell Bendiksen har etter hvert også gått mer og mer over l å trykke med sepiafarget (bruntonet) trykksverte noe som gir trykkene en varmere og mer gyldenbrun klang. De senere årene er teknikken fotopolymer tatt i bruk paralellt med andre dyptrykkteknikker.

Anchor 1
Charta III - Kjell Bendiksen

Charta III - Kjell Bendiksen

kr 3 675,00

Skjellsankere - Kjell Bendiksen

Skjellsankere - Kjell Bendiksen

kr 2 000,00

Mellom natt og dag - Kjell Bendiksen

Mellom natt og dag - Kjell Bendiksen

kr 6 300,00

Fragments II - Kjell Bendiksen

Fragments II - Kjell Bendiksen

kr 3 150,00

Fellesstart - Kjell Bendiksen

Fellesstart - Kjell Bendiksen

kr 3 675,00

Mørkets grøde I - Kjell Bendiksen

Mørkets grøde I - Kjell Bendiksen

kr 4 200,00

Fragments VI - Kjell Bendiksen

Fragments VI - Kjell Bendiksen

kr 3 150,00

Leonardos visjon II - Kjell Bendiksen

Leonardos visjon II - Kjell Bendiksen

kr 5 250,00

Ikonvariant IX - Kjell Bendiksen

Ikonvariant IX - Kjell Bendiksen

kr 2 310,00

Tabula rasa - Kjell Bendiksen

Tabula rasa - Kjell Bendiksen

kr 3 675,00

Fragments V - Kjell Bendiksen

Fragments V - Kjell Bendiksen

kr 4 200,00

Leonardos visjon I - Kjell Bendiksen

Leonardos visjon I - Kjell Bendiksen

kr 5 250,00

bottom of page