top of page

Jannecke Lønne Christiansen

Jannecke Lønne Christiansen arbeider med foto, video, stedskunst, installasjon og cyanotypi. Jannecke har betydelig erfaring som både utøvende kunstner og lærer. Hun er utdannet billedkunstner fra Kunstakademiet i Bergen.


"I dag er mennesket satt i sentrum og overordnet naturen. Vår aktivitet og våre fotavtrykk er i ferd med å forandre naturens egen syklus. Vi vet hva som står på spill, men er i stor grad er handlinglammet. Jeg er opptatt av hvordan naturen merker oss - like mye som vi merker den. Gjennom å vise naturens egen styrke og skjønnhet, og vårt grunnleggende forhold til planter og deres vekstvilkår, ønsker jeg å lage en ny fortelling om tilhørighet og angsten for tapet av naturen.


Den fotografiske prosessen Cyanotypi ble først brukt av b.la. den engelske botaniker og fotograf Anna Atkins (1799–1871.) Hun brukte cyanotypien som fotogram i registrering og forskning av planter, i en fasinasjon av det vakre og gudeskapte, - samtidig som dette var en måte å klassifisere plantene på, en ny måte å forstå naturen på.


I min bruk av cyanotypi søker jeg et poetisk utrykk. Jeg bruker både planter som fotogram, og kombinerer dette med malte partier, fotografier og røntgenbilder som jeg overfører via negativer. På feltstudier i forskjellige naturområder samler jeg inn planter og annet naturmateriale, noen ganger lager jeg cyanotypiene på stedet, lar naturen via alkymien - lage bildene."

Anchor 1
Plante 2 - Jannecke L. Christiansen

Plante 2 - Jannecke L. Christiansen

kr 14 595,00

2. Skogen og månen 2 - Jannecke L. Christiansen

2. Skogen og månen 2 - Jannecke L. Christiansen

kr 17 325,00

Myrull over fjell - Jannecke L. Christiansen

Myrull over fjell - Jannecke L. Christiansen

kr 8 400,00

Plante 1 - Jannecke L. Christiansen

Plante 1 - Jannecke L. Christiansen

kr 14 595,00

Greiner over skog - Jannecke L. Christiansen

Greiner over skog - Jannecke L. Christiansen

kr 8 400,00

4. Skogen og månen 4 - Jannecke L. Christiansen

4. Skogen og månen 4 - Jannecke L. Christiansen

kr 17 325,00

Fuglevinge over fjell - Jannecke L. Christiansen

Fuglevinge over fjell - Jannecke L. Christiansen

kr 8 400,00

bottom of page